Chỉ cần Một ứng dụng + Một Hub

Sẵn sàng để biến ngôi nhà bạn thành một ngôi nhà thông minh? Bắt đầu đơn giản với SmartThings. Đơn giản chỉ cần thiết lập SmartThings Hub của bạn và ứng dụng miễn phí, thêm vào sản phẩm yêu thích của bạn, và kiểm soát từ một phòng khác – hay nước khác. Nó đơn giản để thiết lập quá, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu làm cho căn nhà của bạn thông minh hơn

Xem các sản phẩm của chúng tôi
  • Tất cả
  • ASUS
  • SAMSUNG

Tin mới

Video