Samsung SmartThings Multi Sensor

F-MLT-UK-V2

SmartThings Multi Sensor

Cảm biến đa điểm SmartThings của Samsung

Cảm biến đa điểm SmartThings của Samsung có thể giám sát cửa ra vào, cửa sổ, các ngăn kéo hoặc nhà để xe của bạn để xem tất cả đã được đóng lại sau khi rời khỏi nhà hay chưa. Nó cũng có thể theo dõi nhiệt độ và độ rung để kiểm soát.

 

Thông báo kịp thời nếu có những chuyển động xâm nhập bất ngờ

Bằng cách đặt một cảm biến đa điểm SmartThings tại cửa ra vào hoặc cửa sổ của bạn, hoặc một cảm biến chuyển động trong nhà, bạn có thể nhận được thông báo ngay lập tức trên điện thoại thông minh nếu có bất kỳ ai cố gắng xâm nhập vào nhà.