Samsung SmartThings Presence Sensor

F-PRS-UK-V2

SmartThings Presence Sensor

Cảm biến hiện diện SmartThings

SmartThings Presence Sensor là một bộ cảm biến hiện diện có thể được sử dụng để bỏ vào cặp xách của một đứa trẻ, một chiếc xe hơi hoặc đặt quanh vòng cổ của thú cưng, và nó sẽ gửi cho bạn những thông báo khi tất cả họ đến hoặc rời khỏi nhà. Nó cũng có thể phát ra những tiếng “beep” ầm ĩ để giúp bạn tìm được chìa khóa thất lạc trong nhà.

Nhận biết thời điểm những người thân yêu đến và đi

Bằng cách lắp đặt một cảm biến hiện diện SmartThings trong một cái ví, trên dây thắt lưng, hay trên vòng đeo cổ của thú nuôi, hoặc trong cặp xách của một đứa trẻ, bạn có thê nhận được những thông báo khi những người thân yêu đến nhà hoặc rời đi.